Kursy dla najmłodszych

Kurs ten powstał z myślą o najmłodszych dzieciach przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Jako doświadczeni lektorzy i pedagodzy wiemy, iż nauczanie dzieci może być skuteczne, gdy uwzględnimy ich cechy rozwojowe, wykorzystamy naturalne potrzeby dzieci oraz wynikające z ich wieku zdolności i umiejętności. Od początku kładziemy duży nacisk na słuchanie ze zrozumieniem i systematyczne wprowadzanie nowego słownictwa. W procesie nauczania wykorzystujemy różnorodne środki i metody aktywizujące najmłodszych – karty obrazkowe, historyjki, piosenki, rymowanki, konkursy, gry, zabawy, filmy w angielskiej wersji językowej i maty kiddo. Wszystko to sprawia, iż dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, są w nie zaangażowane, zmotywowane do nauki, która stanowi dla nich źródło przyjemności.

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Kursy dla dzieci

Oferujemy różne grupy wiekowe i poziomy zaawansowania. Staramy się aby zajęcia były dostosowane do możliwości percepcyjnych dzieci, ciekawe, urozmaicone i łączyły elementy gry, zabawy językowej czy przedstawienia. Naukę języka obcego, zgodnie z założeniami współczesnej myśli metodycznej, rozpoczynamy od stopniowego rozwijania rozumienia ze słuchu, wprowadzanie sprawności mówienia poprzez powtarzanie pojedynczych zwrotów i zdań, reagowanie na język gestem lub słowem a następnie stopniowe wprowadzanie elementów pisania i czytania. Właściwy dobór metod i środków powoduje, iż dzieci bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczą w prowadzonych przez nas zajęciach, darzą lektora dużym zaufaniem i sympatią, co jest ważnym elementem w osiąganiu sukcesów i wyzwalaniu chęci i zapału do dalszej nauki.

 

Kursy standardowe dla młodzieży i dorosłych

Ich celem jest rozwój wszystkich umiejętności językowych z dużym naciskiem na umiejętność komunikowania się w języku obcym. Tego typu kurs zapewnia kompleksową naukę od podstaw do poziomu średniozaawansowanego kiedy to można rozpocząć przygotowania do zdawania egzaminów i zdobywania certyfikatów międzynarodowych.

 

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Kursy maturalne

Nakierowane są one na powtórzenie i utrwalenie obowiązującego słownictwa, struktur leksykalno-gramatycznych, ale także zdobycie i opanowanie umiejętności posługiwania się technikami zdawania egzaminu maturalnego tj. wypowiedź pisemna, rozumienie tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu, rozmowy sterowane w części ustnej. Oferujemy dużą gamę materiałów dodatkowych ułatwiających opanowanie materiału a także testy z lat ubiegłych. Możemy pochwalić się faktem, iż nasi słuchacze nie tylko zdają egzamin maturalny, ale osiągają bardzo dobre wyniki z tego egzaminu.

 

Kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

Nasze kursy  mają na celu powtórzenie i utrwalenie obowiązującego do egzaminu słownictwa, zdobycie i opanowanie umiejętności posługiwania się technikami zdawania egzaminu ósmoklasisty  tj. odbiór tekstu czytanego, odbiór tekstu słuchanego, reagowanie językowe. W czasie kursu ćwiczymy również obowiązujące struktury leksykalno-gramatyczne. Dysponujemy materiałami i podręcznikami ułatwiającymi efektywne i skuteczne przygotowanie się do tego egzaminu. W czasie kursu pracujemy także na testach przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty.. Nasi lektorzy systematycznie uczestniczą w warsztatach metodycznych i konferencjach dotyczących właściwego przygotowania młodzieży do egzaminu w związku z tym są osobami wysoce kompetentnymi i posiadającymi dużą wiedzę.

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Kursy przygotowujące do egzaminów międzynarodowych

Zapewniają one dalszy rozwój umiejętności językowych, ale także pomagają opanować techniki egzaminacyjne. Kursy te gruntownie przygotowują do egzaminów międzynarodowych (np. FC, CAE, CPE), rozwijają umiejętności i systematyzują wiedzę. Zapewniamy szeroki dostęp do materiałów pomocnych w procesie nauki tj. testów i publikacji związanych z egzaminami.

Kursy dla firm

Prowadzimy kursy dla firm i instytucji na terenie województwa mazowieckiego. Kładziemy nacisk na rozwijanie wszystkich umiejętności językowych ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikowania się w języku obcym. Jesteśmy elastyczni i skłonni dopasować się czasu pracy i potrzeb językowych uczestników kursu. Uczyliśmy m.in. pracowników takich firm jak np. Unilever, Scania Polska, Fedex, Adecco Polska, Mondi,.

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Cennik

Kursy językowe trwają cały rok szkolny (zgodnie z kalendarzem roku szkolnego). W trosce o budżety naszych Słuchaczy stosujemy comiesięczne rozliczenia, to nas wyróżnia spośród innych szkół językowych – w większości szkół muszą płacić Państwo z góry za cały semestr, lub w kilku ratach. U nas każdy wie za co płaci – w rozliczeniu określamy datę zajęć i stawkę. Na początku każdego semestru jest określona ilość osób w grupie, ma to znaczenie, ponieważ cena kursu jest ściśle uzależniona od ilości osób w grupie. Wszystko jest jasno i czytelnie określone, płatności są comiesięcznie, do 10 dnia danego miesiąca, w którym realizowane są zajęcia. Rozliczenie obejmuje jedynie zajęcia, które są zarezerwowane w grafiku dla danej grupy.

Czy jeśli dziecko jest chore to płatność za zajęcia jest naliczana?

Tak, z uwagi na gwarancję ustalonej ceny związaną z liczebnością grupy, za zajęcia płacimy niezależnie od tego czy dziecko w nich uczestniczyło.

Z uwagi na różnorodność potrzeb naszych Słuchaczy, nie określamy ściśle ilości godzin jakie obejmuje dany kurs, zajęcia rozliczane są w oparciu o jednostki lekcyjne.

Zajęcia prowadzone są w różnych cyklach : 1 lub 2 razy w tygodniu po 30 , 40, 50 lub 60 minut w zależności od rodzaju kursu językowego i wieku Słuchaczy. W przypadku, gdy w dniu , w którym powinny być zajęcia wypada święto, dzień wolny, itp. i grupa nie ma zajęć , lekcje nie są liczone.

W celu maksymalnego uproszenia rozliczeń , do wszystkich kursów językowych stosujemy ujednolicony cennik, który bezpośrednio określa stawkę jaką płacimy za jednostkę lekcyjną , w odniesieniu do ilości osób w grupie. Słuchacze kontynuujący naukę otrzymują rabat kontynuacyjny , natomiast w przypadku zapisania minimum dwójki Dzieci z rodziny otrzymują Państwo od razu rabat rodzinny. Szczegółowe informacje o cenach kursów, stawkach i rabatach uzyskają Państwo kontaktując się z nami