Ośrodek Języków Obcych PERFECT  objęty jest oficjalnym patronatem metodycznym prestiżowego wydawnictwa Pearson (dawniej Pearson Longman). Nasi lektorzy stale podnoszą swoje kwalifikacje m.in. podczas cyklicznych szkoleń dla lektorów szkół językowych organizowanych przez Pearson.

Lata 2003-2018 to ciągłe działanie i  rozwój : – – szkolenia z ERASMUSEM w Wielkiej Brytani, Hiszpani , na Malcie ,podnoszenie kwalifikacji i wymiana doświadczeń z GRUNDTVIGIEM, 2 projekty unijne z POKL dla Szkoły Podstawowej w Gminie Mszczonów.

Program Grundtvig w programie „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme – LLP)

Program Grundtvig dotyczy niezawodowej edukacji osób dorosłych i wspiera współpracę na poziomie europejskim w tym obszarze.

Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją.