KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych i/lub danych Państwa podopiecznych jest Ośrodek Języków Obcych PERFECT Milena Stankiewicz z siedzibą przy ul. Osadniczej 20 , 96-321 Kaleń-Towarzystwo, tel.: 605 056 810, 609 591 336, adres e-mail: perfectjan@vp.pl

 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zawartej umowy w formie elektronicznej, papierowej lub słownej oraz Państwa zgoda.

 3. Państwa dane będą przetwarzane przede wszystkim w celu realizacji umowy, a także w celu przesłania Państwu naszych informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać Państwu informację o aktualnych zniżkach, promocjach oraz dodatkowych zajęciach, które organizujemy.

 4. Twoje dane będą przetwarzane przez osoby zatrudnione w Ośrodek Języków Obcych PERFECT Milena Stankiewicz oraz przez podmioty współpracujące z naszą firmą.

 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą Firmy Współpracujące. Są to firmy świadczące usługi na rzecz Ośrodek Języków Obcych PERFECT Milena Stankiewicz w celu spełnienia obowiązku podatkowego, współpracy przy realizacji kursów lub wsparcia innych sektorów działalności naszej firmy. Aktualna lista Firm Współpracujących  dostępna jest w Polityce Prywatności. Polityka Prywatności dostępna jest w biurze i na stronie internetowej www.ojoperfect.pl/polityka-prywatnosci. Firmy współpracujące również mogę przetwarzać Państwa dane oraz dane Państwa podopiecznych w zakresie na jaki wyrażą Państwo zgodę. W tym zakresie Państwa dane będą zabezpieczone za pomocą: wiążących umów i reguł korporacyjnych oraz  standardowych klauzul ochrony danych.

 6. Państwa dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej.

 7. Państwa dane będą przetwarzane przez czas korzystania z naszych usług oraz 10 lat po zakończeniu współpracy chyba, że wcześniej podejmą Państwo decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych.

 8. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

 9. W każdej chwili mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznają, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

 10. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.

 


 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

obowiązuje od 24 maja 2018 r

ostatnia aktualizacja: 28 lipca 2018 r

Firma Ośrodek Języków Obcych PERFECT Milena Stankiewicz , właściciel strony internetowej www.ojoperfect.pl, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z niej. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy niniejszy dokument zwany Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności określa to, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

 1. SŁOWNIK POJĘĆ UŻYWANYCH W TREŚCI POLITYKI:

Ośrodek Języków Obcych PERFECT Milena Stankiewicz, OJO PERFECT, my, nasze, Firma – Firma Ośrodek Języków Obcych PERFECT Milena Stankiewicz z siedzibą w Kaleń-Towarzystwo.

Nasi klienci – klienci Firmy Ośrodek Języków Obcych PERFECT Milena Stankiewicz, którym Firma świadczy usługi edukacyjne.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada aktualną umowę z  Ośrodek Języków Obcych PERFECT Milena Stankiewicz

Podopieczny – niepełnoletnia osoba której opiekun prawny, Klient posiada umowę z   Ośrodek Języków Obcych PERFECT Milena Stankiewicz

Potencjalny Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która jest zainteresowana ofertą z Firmą.

Potencjalny Pracownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która jest zainteresowana podjęciem współpracy z Firmą.

Ty, Twój – odpowiednio Klient lub Potencjalny Klient

Strona, nasza strona www.ojoperfect.pl

Formularz – jakiekolwiek przekazanie nam Twoich danych, ustne, telefoniczne, e-mailowe lub na podstawie umowy.

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH i JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Firma Ośrodek Języków Obcych PERFECT Milena Stankiewicz jest administratorem Twoich danych osobowych, które przekazałeś nam poprzez:

 • wypełnienie formularzy zawartych na stronie,

 • podpisanie umowy,

 • podanie danych do wystawienia faktury,

 • podanie danych telefonicznie lub ustnie w celu otrzymania informacji zwrotnej.W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres perfectjan@vp.pl

3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

ZAPYTANIE O OFERTĘ

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym, emailem lub ustnie to znaczy adres e-mail, imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu, dane Podopiecznego i dane, które dobrowolnie podajesz nam w treści zapytania.

Podstawa prawna. Przygotowanie i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

ZAWARCIE UMOWY

Rodzaje umów: umowa na świadczenie usług edukacyjnych indywidualnie lub grupowo.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w trakcie wypełniania Umowy,

to znaczy adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer pesel, dane dotyczące zdrowia Podopiecznego w zakresie stwierdzonych uczuleń,  inne dane Podopiecznego i inne dane Twoje, które dobrowolnie podajesz nam w treści zapytania.

Podstawa prawna. Przygotowanie i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W REKRUTACJI:

W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym lub przesłane nam e-mailem, to znaczy Twój adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, wykształcenie, historię zatrudnienia, dyspozycyjność i dane, które dobrowolnie podajesz nam w treści zapytania.

Podstawa prawna. Twoja zgoda na przetwarzanie danych.

STATYSTYKA KORZYSTANIA ZE STRONY:

Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na naszej stronie, takie jak: odwiedzane strony i podstron oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z naszej strony oraz na poprawie oferty usług.

4. ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW, ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Klientami oraz Potencjalnymi Klientami, opartych na rzetelności i lojalności.

BADANIE TWOJEJ SATYSFAKCJI

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: adres email oraz informację o dacie wysłanej wiadomości, jak również Twoje odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie dopasowania i jakości usług oraz dokonaniu oceny satysfakcji Klientów i Potencjalnych Klientów.

5. MARKETING NASZYCH USŁUG

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas wypełnienie formularza na stronie oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. Dane dotyczące aktywności dotyczą w szczególności takich danych jak: historia wyszukiwania, kliknięcia na stronie, odwiedziny na stronie głównej i podstronach, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją mailową z Tobą, udział Twój i Podopiecznego w zajęciach i wydarzeniach, dane Podopiecznego.

Profilowanie. Powyższe dane wykorzystujemy do stworzenia profilu Twojego, i Twojego Podopiecznego, odpowiadającego Twoim zainteresowaniom, oczekiwaniom i preferencjom. Następnie do tak stworzonego profilu dopasowujemy informacje marketingowe, dotyczące naszych produktów i usług, które mogą Cię zainteresować.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

polegający na marketingu naszych produktów i usług.

Równowaga interesów. Po zważeniu naszego interesu oraz Twoich i Podopiecznego interesów, praw i wolności uznaliśmy, że marketing połączony z profilowaniem nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości.

Szanujemy Twoją wolę i ułatwiamy Ci realizację Twoich praw. W tym celu zapewniamy możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych. Możesz nie wyrazić na to zgody pisząc do nas na adres perfectjan@vp.pl. Jednocześnie wycofanie zgody na otrzymywanie takich komunikatów traktujemy jako zgłoszenie sprzeciwu wobec profilowania na potrzeby marketingowe.

6. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Pracownikom firmy Ośrodek Języków Obcych PERFECT Milena Stankiewicz Udostępniamy podane dane naszym pracownikom i współpracownikom, aby mogli się z Tobą skontaktować, w celu na jaki wyraziłeś zgodę oraz w celu realizacji umowy.

Dostawcy usług – Firmy Współpracujące

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdziesz tutaj. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.                  

                                                                                                                                                      Usługi Rachunkowe Teresa Izabella Filipowicz    

Uti.pl

Google LLC


Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu na stronie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych.

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Okres przechowywania twoich danych zależy od celu:

 1. rekrutacyjnym – Twoje dane będą u nas przez okres 90 dni lub jeśli wyraziłeś zgodę na udział
  w dalszych rekrutacjach – na okres 36 miesięcy od dnia zgłoszenia,

 2. ofertowym – przez okres 24 miesięcy,

 3. nawiązania umowy – od dnia zgłoszenia do czasu 10 lat od dnia zakończenia umowy,

 4. marketingu naszych usług i produktów – przez okres 36 miesięcy,

 5. w pozostałych celach wymienionych w pkt. 3 niniejszej polityki- przez okres 36 miesięcy.8. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres perfectjan@vp.pl.

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie przesłania formularza, jak również danych, które udostępniłeś nam przesyłając wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. możliwości udziału w dalszych rekrutacjach lub otrzymywania informacji handlowych).

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODOPrawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, marketingiem naszych usług , prowadzeniem statystyki korzystania ze strony czy badaniem satysfakcji.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania, których wniosłeś sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz  prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.                                                                                                                                                                                                          Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;

d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania ze strony i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;

e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz to uczynić np. w następujących przypadkach:

a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;

c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw

i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie pdf.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu 14 dni, spełnimy je w ciągu kolejnego miesiąca informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.  Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Stosujemy nowoczesne rozwiązania chmurowe, programy antywirusowe, Firewall, zabezpieczamy nasze telekomunikacyjne urządzenia końcowe hasłem.

 1. W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?

Strona www.ojoperfect.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

 • Google Analytics – cookies sesyjne, które śledzi aktywność użytkownika na stronie, umożliwiając gromadzenie informacji na temat tej aktywności, tak aby użytkownik nie musiał pamiętać, jakie podstrony odwiedził ani rozpoczynać przeglądania strony od początku.

 • Google AdWords – cookies stałe, które śledzą banery i linki reklamowe, na które użytkownik kliknął, umożliwiając administratorowi reklamowanie strony na innych witrynach. Więcej
  o reklamach Google tutaj. Użytkownik może zrezygnować z reklam Google w każdej chwili za pomocą Google – Ustawienia reklam.

 • Facebook Pixel – cookies stałe, które tworzą reklamy oparte na zainteresowaniach użytkownika, umożliwiając administratorowi reklamowanie strony na innych witrynach. Więcej o reklamach Facebooka tutaj w zakładce „Reklamy, statystyki, pomiary”. Użytkownik może dostosować swoje preferencje reklamowe za pomocą centrum pomocy Facebooka.

Poza dostosowaniem swoich preferencji reklamowych przez Google oraz Facebooka, użytkownik może kontrolować pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej. Poszczególne przeglądarki oferują różne metody konfiguracji ustawień cookies. Jeżeli użytkownik chce usunąć lub zablokować pliki cookies, powinien otworzyć okno pomocy (supportu) w swojej przeglądarce. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na ich zapisywanie i akceptuje niniejsze zasady stosowania plików cookies. Usunięcie lub blokada plików cookies może powodować, że niektóre funkcjonalności na tej stronie staną się niedostępne.

10. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszej stronie www.ojoperfect.pl, a w przypadku bardzo istotnych zmian, prześlemy Ci ją na maila.