Zgodnie z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego Rady Europy wyróżniono kilka poziomów. System ten utworzony został w celu ustalenia jednolitych kryteriów oceny znajomości języka i umiejętności językowych europejczyków uczących się danego języka. Poniżej zamieszczamy również porównanie egzaminów Cambridge z ogólnego języka angielskiego ze skalą Poziomów Rady Europy.

Egzaminy Cambridge ESOL:

  • KET – KEY ENGLISH TEST
  • PET – PRELIMINARY ENGLISH TEST
  • FCE – FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH
  • CAE – CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH
  • CPE – CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH

Porównanie egzaminów Cambridge z języka angielskiego ze skalą Poziomów Rady Europy

  • A2 – KET
  • B1 – PET
  • B2 – FCE
  • C1 – CAE
  • C2 – CPE